รอบที่ 1 การรับสมัคร รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio วิทยาเขตศรีราชา (คณะวิทยาการจัดการ) (ปิดรับสมัครแล้ว)

โครงการ   วันที่รับสมัคร  
ส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม อ่านรายละเอียด   1 – 31 ต.ค. 60   นักเรียนสามารถยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนที่นักเรียนสังกัด (คุณสมบัติการสมัครให้เป็นไปตามประกาศที่กำหนด)
ความรู้คู่คุณธรรมสร้างผู้นำเยาวชน อ่านรายละเอียด   1 – 31 ต.ค. 60   นักเรียนสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ชุมชน 23 ชุมชุน (คุณสมบัติการสมัครให้เป็นไปตามประกาศที่กำหนด)

รอบที่ 2 การรับระบบโควตา วิทยาเขตศรีราชา (คณะวิทยาการจัดการ) (ปิดรับสมัครแล้ว)

โครงการ   วันที่รับสมัคร
โครงการรับตรงภาคตะวันออกและเขตพื้นที่เชื่อมโยง 33 จังหวัด ประจำปีการศึกษา 2561 อ่านรายละเอียด   20 ธ.ค. 60 – 2 เม.ย. 61

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน กันผ่าน ทปอ. รับสมัคร 9 - 19 พ.ค. 2561 (ปิดรับสมัครแล้ว)

โครงการ   วันที่รับสมัคร
รับตรงร่วมกันผ่าน ทปอ. เป็นส่วนกลางในการรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ http://app.cupt.net/tcas/round3.php อ่านรายละเอียด   9 - 19 พ.ค. 61  
  • เกณฑ์การคัดเลือก รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน รับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของ ทปอ. วันที่ 9-19 พ.ค. 61
  • วิธีคำนวณคะแนน TCAS รอบที่ 3 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • รอบที่ 4 การรับแบบระบบกลาง Admissions ประจำปีการศึกษา 2561

    โครงการ   วันที่รับสมัคร
    การรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2561 อ่านรายละเอียด   12-16 มิ.ย. 61  
  • เกณฑ์การคัดเลือก รอบที่ 4 ระบบกลาง Admissions รับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของ ทปอ. วันที่ 12-16 มิ.ย. 61 (ข้อมูล ณ วันที่ 7 มิ.ย. 61)
  • รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2561

    โครงการ   วันที่รับสมัคร
    การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา(TCAS (รอบที่ 5) ประจำปีการศึกษา 2561 อ่านรายละเอียด   4-7 กรกฎาคม 2561  
  • ประกาศการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา(TCAS (รอบที่ 5) ประจำปีการศึกษา 2561 สมัครที่นี้