สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในคณะ

f1

สิ่งสนับสนุนการเรียน

  • คณะวิทยาการจัดการมี "ศูนย์สารสนเทศทางธุรกิจ" หรือ  Business Informaion Center  ให้บริการเพื่อการสืบค้นข้อมูลทางธุรกิจ ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ต จำนวน 80 เครื่อง
  • คณะวิทยาการจัดการมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย พร้อมสนับสนุนการเรียนการสอน มากกว่า 300 เครื่อง ที่เชื่อมต่อเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตทุกเครื่อง
  • ภายในพื้นตึกคณะวิทยาการจัดการ มีบริการเครือข่ายไร้สาย จำนวนมากกว่า 30 จุด ที่เชื่อมต่อระะบบเครือข่ายไร้สาย KU-WIN ของมหาวิทยาลัย
  • คณะวิทยาการจัดการ มีศูนย์ "English Learning Center" ผ่านคอมพิวเตอร์ กว่า 60 เครื่อง
  • คณะวิทยาการจัดการเป็นที่ตั้งศูนย์เรียนรู้การลงทุน SET IC ศูนย์จังหวัดชลบุรี ที่ได้รับการสนับสนุนจากตลาดหลกทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • คณะวิทยาการจัดการมีระบบบริหารจัดการรายวิชา ผ่าน "ศูนย์การเรียนรู้" e-Learning
  • คณะวิทยาการจัดการมีการจัดทดสอบความรู้ทักษทางภาษาอังกฤษให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 ทุกคน ก่อนจบการศึกษา 
  • คณะวิทยาการจัดการมีการจัดทดสอบความรู้ทักษะทางคอมพพิวเตอร์ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 ก่อนจบการศึกษา

 

img

 

img

 

สิ่งอำนวยความสะดวกภายมหาวิทยาลัย

Internet&computer

e-Mail

นิสิตจะได้รับระบบบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี (ศรีราชา) ที่สามารถนำมาใช้ในการลงทะเบียนเรียนในทุกภาคการศึกษา ตรวจสอบผลการเรียน และเข้าสู่ระบบสารสนเทศต่างๆ รับ/ส่ง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 

บริการ WI-FI

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา บริการระบบเครือข่ายไร้สายภายในวิทยาเขตศรีราชา โดยมีการติดตั้งจุดให้บริการระบบเครือข่ายไร้สายไว้จำนวนกว่า 70 จุด ทั้งนี้บุคลากรและนิสิตที่ใช้บริการได้จะต้องลงทะเบียนหมายเลข MAC Address ของการ์ดเครือข่ายไร้สายที่ระบบ SMART (http://smart.ku.ac.th) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ในทุกพื้นที่ทั่วมหาวิทยาลัย

Virtual Private Network (VPN) 

ระบบเครือข่ายส่วนตัวเสมือน ที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยและสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลห้องสมุดออนไลน์จากทุกที่ ทุกเวลา ผ่านทาง http://vpn.ku.ac.th/

Computer and Internet Service 

มหาวิทยาลัยมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ให้บริการอยู่ที่อาคาร 1 และหอสมุด มหาวิทยาลัย

ห้องสมุด

f2

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มีภารกิจหลักในการสนับสนุนการเรียนการสอนแก่คณาจารย์ นิสิต บุคลากรของวิทยาเขตศรีราชา ตลอดจนบุคคลภายนอก โดยดำเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาที่ทางวิทยาเขตศรีราชาเปิดการเรียนการสอน และจัดระบบการให้บริการที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศอย่างรวดเร็ว ซึ่งห้องสมุดอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา โดยตั้งอยู่ที่อาคาร 14 อาคารหอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี เป็นอาคาร 4 ชั้น มีจำนวนพื้นที่ทั้งหมด 4,700 ตารางเมตร และทั้งอาคารมีการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายไร้สายสำหรับให้บริการแก่ผู้ใช้ ตลอดจนเป็นห้องสมุดสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

รถรับส่งภายในมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมีรถบริการรับ-ส่ง ทั่วทุกบริเวรมหาวิทยาลัย หรือที่เราเรียกกันว่า "รถตะไล" หมายถึงรถที่ตระเวรรอบมหาวิทยาลัย

หอพัก

f1

ภายในมหาวิทยาลัยมีหอพักพร้อมให้บริการนิสิตทั้งหมด 12 อาคารหอพัก ประกอบไปด้วย หอพักสำหรับนิสิตหญิง จำนวน ...และหอพักสำหรับนิสิตชาย จำนวน... ที่ให้บริการทั้งห้องพักแบบปรับอากาศ และพัดลม

สนามกีฬา

ภายในมหาวิทยาลัย มีสนามกีฬาให้บริการแก่นิสิตและบุคลากร  มีอาคารพละศึกษาส่วนกลางให้สามารถใช้บริการในกีฬาหลากหลายประเภท แบดมินตัน ปิงปอง ห้องฟิตเนส และอื่นๆอีกมากมาย รวมถึงสระว่ายน้ำ อีกทั้งยังมี บาสเกตบอล วอลเล่ย์บอล ตระกร้อ ฟุตซอล เปตอง และพื้นที่วิ่งสำหรับการออกกำลังกาย มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนให้นิสิตและบุคลากรได้ออกกำลังกาย เพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง